Jak zostać członkiem

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia członkiem może zostać każda osoba fizyczna lub prawna.

Stowarzyszenie składa się z członków aktywnych, członków pasywnych oraz członków honorowych. Członkowie aktywni biorą czynny udział w działalności Stowarzyszenia. Członkowie pasywni nie udzielają się wprawdzie czynnie w Stowarzyszeniu, jednak popierają i wspierają cele Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe przyznaje Walne Zgromadzenie tym członkom, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia, należy złożyć na ręce Zarządu pisemny wniosek o przyjęcie, przy czym konieczne jest pisemne poparcie co najmniej jednego członka Stowarzyszenia. O przyjęciu wniosku decyduje Zarząd.

Formularz wniosku o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia można ściągnąć TUTAJ, po czym wypełniony należy odesłać na poniższy adres:

Reinhard Klöss Am Buschhof 3 57548 Kirchen (Sieg)

Komentarze są wyłączone.