Historia

Stowarzyszenie Pro MASURIA e.V. założyła w roku 1994 roku grupa 18 przyjaciół. Celem stowarzyszenia było wspieranie zbliżenia polsko-niemieckiego. Pomysłodawcą założenia Pro MASURII był Frank Dombrowski, który w 1991 roku rozpoczął w mikołajskim liceum społecznym pracę jako nauczyciel niemieckiego z polecenia Marion hrabiny Dönhoff, wydawczyni tygodnika „Die ZEIT”, której od dawna leżało na sercu dobro stosunków polsko-niemieckich. Zadaniem stowarzyszenia miało być wspieranie szkoły poprzez pomoc w finansowaniu jej rozwoju oraz nawiązywaniu kontaktów zagranicznych.

We współpracy z STO Pro MASURIA sfinansowała ponad 300 stypendiów dla uczniów szkoły. Przy wsparciu Marion Dönhoff, honorowej członkini Pro MASURII, oraz fundacji niemieckich, stowarzyszenie zapewniło sfinansowanie nowego budynku szkolnego, który został uroczyście otwarty w 2002 roku w obecności rodziny Hrabiny oraz licznych gości z Polski i Niemiec. Pro MASURIA sponsorowała też wyposażenie licznych sal lekcyjnych oraz zapewniła szkole komputery. Członkowie stowarzyszenia zapraszają do siebie uczniów, aby mogli oni zwiedzić sąsiedni kraj, oraz pomagają finansować wymianę młodzieży z niemieckimi szkołami partnerskimi. Pro MASURIA wspiera absolwentów szkoły również po maturze, w czasie studiów oraz ich pierwszych kroków na rynku pracy.

W ten sposób od 20 lat Pro MASURIA i jej członkowie przyczyniają się do zbliżenia i pojednania między Polakami i Niemcami. Szkoła imienia Marion Dönhoff w Mikołajkach jest najlepszym tego symbolem.

Komentarze są wyłączone.